Trampolíny Praha

Titulní stranaZávodyLimity

Limity

Oddílová pravidla pro přihlašování na závody a hrazení výdajů za závody v roce 2018

Jedná se o cestovné, startovné, případně ubytování na základě splnění oddílových bodových limitů.

1) Přihlašování na závody (obecné pro všechny):

V menu „Závody – závodní kalendář“ naleznete kalendář závodů na rok 2018. Pokud předem víte, že se ve stanovených datech skokan nebude závodu účastnit (dovolená, která nelze zrušit atd..), nahlaste, prosím, vždy s dostatečným předstihem!!! Víkend na chatě či návštěva babičky nejsou důvodem k neúčasti na závodech.

Tučně a červeně označené závody jsou pro závodníky povinné!

Letos budeme opět přibližně týden před každým závodem všechny informovat o konání daného závodu e-mailem, nemělo by se tedy stát, že někdo nebude o závodech vědět.

2) Podmínky pro vybírání startovného (obecné pro všechny):

Konečná přihláška na ČGF se zasílá vždy ve středu do 08:00 hodin (před víkendem, ve kterém se koná závod) a po tomto termínu již nelze provádět změny. V případě, že někdo zruší účast na závodech již po termínu odeslání konečné přihlášky, tj. ve středu, čtvrtek nebo pátek, startovné se nevrací (bohužel ani v případě náhlé nemoci).

Přihláška je závazná a i přesto, že se závodník na poslední chvíli odhlásí, dle pravidel ČGF musí oddíl startovné zaplatit.

Startovné se vybírá předem na tréninku, a to do pátku v týdnu před závodem. Pokud víte, že závodník na závody pojede, prosím, přineste startovné vč. nákladů na ubytování a dopravu (dle aktuální kalkulace) včas, a to i bez případného vyzvání. Výši startovného naleznete níže:

Jednotlivci:               300,- Kč

Synchronní pár:       300,- Kč (150,-/osoba)

Mistrovství:              500,- Kč

Chcete-li si ověřit, zda váš syn/dcera byli přihlášeni na závody, můžete se podívat do přihlašovacího systému:

http://www.trampolinescore.com/

Tato pravidla byla nastavena proto, že v uplynulých letech oddíl vynaložil velké množství dotací určených pro přípravu závodníků do poplatků a penále za časté rušení účasti na závodech na poslední chvíli.

3) Podmínky pro hrazení nákladů na závody oddílem (startovné, cestovné, ubytování):

      Týká se pouze závodníků zařazených do středisek VSCM, SCM a SpS (pouze jednotlivci).

V případě, že závodník splní bodový limit za kvalifikaci (viz tabulka níže) v daném pololetí, následující pololetí, tj. do 30.6., resp. 31.12. se mu budou hradit všechny tuzemské závody (včetně startovného za synchron).

To znamená, že závodník musí splnit bodový limit 2x za rok, tj. v I. i II. pololetí, aby mu byly oddílem hrazeny závody po celý rok.

Př.:      Splněný bodový limit v I. pololetí 2017 → hrazení závodů ve II. pololetí 2017

            Splněný bodový limit ve II. pololetí 2017 → hrazení závodů v I. pololetí 2018

            Atd….

Tento bod se týká pouze těch, kteří mají řádně zaplacené příspěvky a v tabulce přihlášených na oddílovém webu mají zelený palec nahoru.

Tabulka doporučené výkonnosti věkových skupin

http://www.trampolinypraha.cz/userfiles/files/VYKONNOSTNI%20CILE.xls

 

Bližší informace vám poskytne:

Magdaléna Růžičková

magdaruzickova@seznam.cz

Tel.: 603 880 396

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák