Trampolíny Praha

Titulní stranaZávodySoutěže a disciplíny

Soutěže a disciplíny

Závody v ČR

Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí Soutěžního řádu České gymnastické federace, jehož společná ustanovení jsou pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a velikosti soutěže a k odlišnostem od soutěží sportovní gymnastiky.

Druhy soutěží:

Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií.
Věkové kategorie:

Žákovská věková kategorie - do 15 let včetně
Juniorská věková kategorie - od 13 let do 17 let (FIG B 13 až 17* let)
Věková kategorie dospělích - od 15 let včetně (FIG A od 17* let)

*FIG : v mezinárodních soutěžích je v roce 17 let věku možno startovat pouze ve FIG A nebo pouze ve FIG B. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození.

Soutěže:

 1. Mistrovské soutěže.

  Účast : přihlášení závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky.

  • Mistrovství České republiky - věková kategorie dospělých :
   • ženy jednotlivkyně
   • muži jednotlivci
   • ženy synchronní dvojice
   • muži synchronní dvojice.
  • Mistrovství České republiky juniorů - juniorská věková kategorie :
   • juniorky jednotlivkyně
   • junioři jednotlivci
   • juniorky synchronní dvojice
   • junioři synchronní dvojice
  • Mistrovství České republiky žactva - žákovská věková kategorie :
   • žákyně jednotlivkyně
   • žáci jednotlivci
   • žákyně synchronní dvojice
   • žáci synchronní dvojice
   • smíšená žákovská 3-4 členná družstva
  • Mistrovství České republiky družstev :
   • smíšená 3-4 členná družstva bez věkového omezení.
 2. Pohárové soutěže.

Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice.

Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující požadavky pro sestavení první sestavy :

 1. FIG A

        - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže FIG :

       2.   FIG B

        - první sestava FIG pro juniorské soutěže :

            Každý prvek naplňující stanovený požadavek musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich                             kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.

Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující povinné sestavy :

Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti a povinné prvky :

povinná sestava C nejméně 4,0 bodu 3/4 salta vzad s 1/2 vrutem na záda
povinná sestava D nejméně 2,5 bodu 3/4 salta vzad na břicho
povinná sestava E nejméně 1,5 bodu 1/4 salta vzad s 1/2 vrutem na břicho

Povinná sestava F (obtížnost 0,8 bodu) :

 1. skok do sedu
 2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
 3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
 4. skok přímý schylmo roznožmý
 5. 1/4 salta vpřed na břicho
 6. 1/4 salta vzad (vztyk)
 7. skok přímý s 1/2 vrutem
 8. skok přímý skrčmo
 9. 1/4 salta vzad na záda
 10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně :

první / povinná sestava A bez omezení
první / povinná sestava B bez omezení
povinná sestava C 6,0 bodu
povinná sestava D 4,0 bodu
povinná sestava E 2,5 bodu
povinná sestava F 1,5 bodu
 1. do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
 2. v první sestavě B a povinných sestavách C až F získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   
  pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky 1,5 bodu
  pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
  • oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až F mohou být opakovány ve druhé sestavě
  • první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
  • povinných sestavách C až F se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce
  • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky 1,5 bodu

   pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků

   0,7 bodu

 

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák