Trampolíny Praha

Titulní stranaTréninkyPříspěvky a info

Příspěvky a info

Příspěvky                                                                                                                            

Číslo účtu 1933992309/0800

Níže uvedené příspěvky platí na jedno školní pololetí, tedy od září do konce ledna, nebo od února do konce června. Pokud se přihlašujete v polovině pololetí, kontaktujte nás prosím pro vyčíslení snížených příspěvků.

Půlroční příspěvky nejsou rozpočítány na jednotlivé tréninky. Je to platba za členství v oddílu a zajištění tréninkového prostoru a trenéra. Občas se může stát, že je (vyšší mocí) trénink zrušen, v tomto případě se vždy snažíme nabídnout náhradní termín, nic ale negarantujeme.

Zameškané hodiny není možné si nahrazovat v jiných kurzech, a to z kapacitních důvodů !!!

Není možné za přihlášeného skokana posílat náhradního na jednotlivé lekce !!!

 

Pololetní oddílové příspěvky:

Počet tréninků týdně Cena
Jeden 2.900.-
Dva  4.400.-
Tři 5.800.-
Čtyři 7.100.-
Pět 8.300.-
Šest 9.400.-
Sedm 10.400.-
 

 

Další platby:

Vlastní skupina   13.000,-
Skupina bez trenéra 9.000.-
Závodníci             5.800.-

 

 

Jednorázové platby v hotovosti:

Soukromá lekce 1.000.-
Trampolína/hodina 600.-
Hodiny pro veřejnost 150.-

STORNO poplatky: 50% z ceny soukromé lekce při její zrušení do 48h od domluveného termínu

 

Každý návštěvník tréninkových hodin se stává automaticky členem Sokola Kampa. Pokud jste členem jekéhokoli jiného Sokola, uveďte toto prosím v "Poznámce" přihlášky.

Pokud jste již držitelem Členského průkazu TJ Sokol, napište to též do "Poznámky" přihlášky.

Oddílové příspěvky posílejte na účet 1933992309/0800 s variabilním symbolem shodným s prvním šestičíslím RČ jednoho z přihlášených (např. jedno z vašich dětí). Do poznámky napište jméno skokana a jméno skupiny.

 

Rodinné slevy:

Tréninky rodinných příslušníků (rodina = otec, matka, děti žijící v jedné domácnosti) se sčítají! Týká se pouze členů nezávodních skupin! Člen rodiny, který je v závodní skupině, platí normálně svoje obvyklé příspěvky. Ostatním se příspěvky sčítají například takto:  Maminka s mladším dítětem jednou týdně ve středu + starší dítě 2 krát týdně ve Skokanech = 4 tréninky = 7100 Kč.


 

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák