Trampolíny Praha

Titulní stranaAktualityZnovuotevření kurzů trampolín

Znovuotevření kurzů trampolín

Vážení rodiče, milí skokani,

 

děkujeme za vaši neustávající přízeň a trpělivost v době, kdy jsme byli nuceni, dle vládních nařízení, uzavřít naše kurzy trampolín. Rádi bychom vám tímto oznámili, že od 13. 5. 2020 budou lekce pokračovat dle běžného rozvrhu. 

 V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací vás dále tímto prosíme o dodržování několika bezpečnostních pokynů:

- Při vstupu do prostor Tyršova domu mějte zakrytá svá ústa a nos. Při samotném tréninku skokani roušky mít nemusí.

- Dodržujte rozestupy od ostatních sportovců v minimální vzdálenosti 2 metry.

- Prostory šaten a sprch bohužel nebude možné využívat. Přicházejte proto, prosím, již v tréninkovém oblečení a veškeré své osobní věci mějte po celou dobu tréninku u sebe.

- Dbejte na hygienu rukou. V prostorách tělocvičny vám budou k dispozici desinfekce. Desinfikujte veškeré sportovní pomůcky před i po jejich použití. 

- Pokud vám, nebo osobám žijícím ve společné domácnosti je nařízena karanténa, prosíme o její důsledné dodržování. Pokud jste byli v minulých dvou týdnech v zahraničí, nebo jevíte známky akutního respiračního onemocnění, prosíme, odložte svůj trénink na pozdější dobu.

- V případě pozitivního testu na onemocnění COVID-19, prosíme o neprodlené informování vedení oddílu o dané skutečnosti.

- V příloze informačního e-mailu, který byl rozeslán všem našim skokanům, naleznete potvrzení o bezinfekčnosti. Prosíme tímto, aby jej každý skokan (zákonný zástupce) vyplnil a odevzdal provozním "u stolečku". Bez tohoto potvrzení bohužel nikdo na trénink nebude moci být vpuštěn. 

V neposlední řadě bychom vás pak rádi informovali o možnostech čerpání náhrad za neuskutečněné trampolínové lekce. Samozřejmostí bude možnost využívání náhrad v otevřených lekcích pro veřejnost a připravovaných hodinách letního skákání. Případně vám bude převedena poměrná část kurzovného do nadcházejícího pololetí.

 Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem, Tým Trampolíny Praha

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák