Trampolíny Praha

Titulní stranaTréninkyPříspěvky a info

Příspěvky a info

Příspěvky                                                                                                                            

Číslo účtu 1933992309/0800

Níže uvedené příspěvky platí na jedno školní pololetí, tedy od září do konce ledna, nebo od února do konce června. Pokud se přihlašujete v polovině pololetí, kontaktujte nás prosím pro vyčíslení snížených příspěvků.

Půlroční příspěvky nejsou rozpočítány na jednotlivé tréninky. Je to platba za členství v oddílu a zajištění tréninkového prostoru a trenéra. Občas se může stát, že je (vyšší mocí) trénink zrušen, v tomto případě se vždy snažíme nabídnout náhradní termín, nic ale negarantujeme.

Zameškané hodiny není možné si nahrazovat v jiných kurzech, a to z kapacitních důvodů !!!

Není možné za přihlášeného skokana posílat náhradního na jednotlivé lekce !!!

 

Pololetní oddílové příspěvky:

Počet tréninků týdně                          Cena                    
Jeden 4.300.-
Jeden (středa - 60 min.) 3.500.-
Jeden (Dopoledňáci) 5.500.-
Dva  8.100.-
Tři 11.900.-
Čtyři 15.700.-
Pět                                                                                                             19.500.-
 

Další platby:

Vlastní skupina   18.000,- 
Skupina bez trenéra 10.000.-
Závodníci 2 tréninky/týden 6.500.-
Závodníci 3 tréninky/týden 7.600.-
Závodníci 4 tréninky/týden             8.700.-
Závodníci 5 tréninků/týden       9.800.-  

Každý návštěvník tréninkových hodin se stává automaticky členem Sokola Kampa. Pokud jste členem jekéhokoli jiného Sokola, uveďte toto prosím v "Poznámce" přihlášky.

Pokud jste již držitelem Členského průkazu TJ Sokol, napište to též do "Poznámky" přihlášky.

Oddílové příspěvky posílejte na účet 1933992309/0800 s variabilním symbolem shodným s prvním šestičíslím RČ jednoho z přihlášených (např. jedno z vašich dětí). Do poznámky napište jméno skokana a jméno skupiny.

 

Rodinné slevy:

Tréninky rodinných příslušníků (rodina = otec, matka, děti žijící v jedné domácnosti) se sčítají! Týká se pouze členů nezávodních skupin! Člen rodiny, který je v závodní skupině, platí normálně svoje obvyklé příspěvky. Ostatním se příspěvky sčítají například takto:  Maminka s mladším dítětem jednou týdně ve středu + starší dítě 2 krát týdně ve Skokanech = 4 tréninky = 15700 Kč.


 

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák