Trampolíny Praha

Titulní stranaTréninkyKurzy info

Kurzy info

Zde se dozvíte podrobnosti o našich kurzech

Náš sportovní oddíl je otevřen pro děti od 3 let. Děti se zde postupně pomocí her a základní gymnastiky učí ovládání svalů a pohybovým dovednostem. Na trampolíně trénují specifické cviky a ty se učí spojovat v sestavy. Oddíl mohou navštěvovat nejen kvůli pohybovému rozvoji, ale i pro závodní činnost. Pro skokany do 8 let jsou pořádány soutěže věkových skupin. S narůstajícím věkem se pochopitelně zvyšují i požadavky na obtížnost sestavy.

Děti můžete přihlásit v jakémkoli věku. Talentovaní skokani mohou být po nějaké době přesunuti do závodních skupin, které trénují až 4x týdně a od 8 let se již mohou pravidelně zúčastňovat oficiálních závodů, které zaštiťuje Česká gymnastická federace (ČGF).

Vedle přípravy dětí a závodníků má náš oddíl jako jediný v Praze otevřené kurzy také pro dospělé zájemce. Nejsou důležité ambice k soutěžení s druhými, důležité jsou ambice osobní, naučit se ovládat své tělo ve vzduchu a posunout tak své hranice v něčem novém. Přihlásit se může i ten, kdo na trampolíně nikdy nestál a myslí si, že by to nezvládl. Při tréninku se ke každému přistupuje individuálně. Trampolína je vhodná také jako průprava pro freestylová sportovní odvětví, kde je orientace těla v prostoru nezbytná. Skákáním na trampolíně komplexně zpevňujete svalstvo, trénujete drobná motorická vlákna, učíte se nové věci a vyplavují se vám endorfíny.

Také u dospělých začátečníků, kteří vykazují zájem a určitou výkonnost, je po nějaké době možný přesun do závodních skupin.

Příspěvky se platí jednou za pololetí (myšleno školní pololetí), tj. září až leden a únor až červen. Přihlásit se lze i v průběhu roku, pokud je volno v požadované skupině. Výše příspěvků se poté stavoví podle doby přihlášení.

Dětské kurzy

Kurzy od 3 do 5 let probíhající v dopoledních hodinách jsou vedené spíše herním než tréninkovým způsobem, kde je mimo jiné pohybové aktivity zařazena také trampolína.  V takto raném věku se teprve zjišťuje, zda má dítě zájem a pohybový talent. Lekce trvají 60 minut. Kurzy od 3 do 5 let jsou již zaměřené více na základní gymnastiku, která vede k bezpečnému zvládnutí cviků na trampolíně. Děti se učí jednoduché sestavy a správnou techniku pohybu. Skupiny jsou rozděleny tak, aby na 1 trenéra bylo maximálně 6 dětí a byla zachována efektivita přípravy. 

Skupiny jsou dále věkově posunuty až do 6 či 9 let. Tyto skupiny jsou vytvořené pro děti, které chodí skákat třeba jen 1x týdně a s učením nových prvků postupují pomaleji. Volná místa jsou nabízená pro nově příchozí skokany v průběhu celého roku, protože někteří jedinci jsou po odsouhlasení rodičů přeřazeni z těchto "kurzů" do "závodních skupin", kde již probíhá speciální příprava pro soutěže, a místa se tak uvolňují. 

Kurzy od 10 do 15 let jsou stále otevřené pro nově příchozí skokany, ačkoli v tomto věku se většina takových zařadila do závodních skupin. Je možné skákat jen tak pro radost, či jako pohybový doplněk k jinému sportu. Kurzy pro tyto věkové kategorie probíhají v průběhu celého týdne, takže je možné zvolit si v rozvrhu libovolný počet tréninků týdně. V těchto kurzech se děti učí nejen skákat na trampolíně, ale v některých hodinách už se zapojuje i posilování se speciálním trenérem (v tomto pololetí úterní a čtvrteční kurzy). I zde se skokani mohou připravovat na nižší soutěže a po nějaké době být přesunuti do závodních skupin.

 

  Každý si může vybrat libovolný počet tréninků týdně. Do každé zvolené hodiny se dítě musí zapsat a docházet výhradně jen do těchto kurzů. Z kapacitních důvodů není možné docházet do jiných skupin. Svůj trénink si můžete zvolit i podle vašeho oblíbeného trenéra. V záložce "trenéři" si vyberete a po rozkliknutí profilu se vám objeví jen ty hodiny, které trénuje on. 

Kurzy pro dospělé začátečníky

Kurzy pro dospělé jsou označené od 16 let výše. Přihlásit se může prakticky kdokoli, i bez předchozích sportovních zkušeností, v průběhu celého roku. Skokani se učí základní zpevňování a koordinaci těla ve vzduchu. Postupuje se stejně jako u dětí, a to od základů až po propojování osvojených cviků do sestav. Trenér s každým skokanem pracuje individuálně, takže výkonnostní rozdíl mezi členy ve skupině vůbec není překážkou. Po zvládnutí základních dovedností (jako jsou sedy, vruty, lehy atd...) se u šikovných skokanů přechází i na salta, u kterých nejprve chytá trenér přímo na trampolíně, nebo dává záchranu pomocí lanče. Po přihlášení do kurzu se sami můžete s trenérem domluvit, jaký je váš vysněný cíl. Zda se chcete více učit nové prvky, nebo skákat spíše jen kondičně atd... Kurzy pro dospělé skokany probíhají hlavně ve večerních hodinách.  V odpoledních hodinách máme také paralelní kurz pro dospělé a pro děti, který je ideální pro rodiče s dětmi. 

Každý si může vybrat libovolný počet tréninků týdně. Do každé zvolené hodiny je nutné se zapsat a docházet výhradně jen do těchto kurzů. Z kapacitních důvodů není možné docházet do jiných skupin, do kterých nejste přihlášení. Svůj trénink si můžete zvolit i podle vašeho oblíbeného trenéra. V záložce "trenéři" si vyberete a po rozkliknutí profilu se vám objeví jen ty hodiny, které trénuje on.

 Kurzy freestyle 

Tyto kurzy jsou určené spíše pro skokany, kteří již mají nějaké sportovní zkušenosti a chtějí trampolínu dělat jako doplněk ke svému hlavnímu sportu. Většinou se ale i v kurzu freestyle učí nejprve základní prvky a koordinační sestavy. Využívá se trampolína v jámě, obložená molitany a vybavená lančem, speciální snowboard pro trampolínu a občas trenéři zapojí i trochu adrenalínové aktivity, jako třeba skoky z jedné trampolíny na druhou, přes různé překážky. Freestyle mohou ale samozřejmě navštěvovat i ti, kteří se chtějí učit klasické skákání a  třeba mít tento kurz v kombinaci s jiným jako zpestření. Zkušení freestylisti si mohou také dlouhodobě pronajmout trampolínu i bez trenéra a trénovat se sami mezi sebou. Hlavní freestylový kurz probíhá v úterý, kdy jsou všechny trampolíny vyhrazeny speciálně tomuto kurzu. Tento kurz u nás navštěvují hlavně lyžaři, snowboard, wakeboard, freeride nebo skokani na motorkách. 

Svůj trénink si můžete zvolit i podle vašeho oblíbeného trenéra. V záložce "trenéři" si vyberete a po rozkliknutí profilu se vám objeví jen ty hodiny, které trénuje on.

Oblečení na trénink:

•   Vhodné je přiléhavější oblečení, které nepřekáží pohybu paží

•   U dětí je vhodý gymnastický drez + krátké legíny

•   Na nohy ponožky, nebo měkké gymnastické cvičky

•   Pro začátečníky doporučujeme dlouhý rukáv (aby se neodřeli lokty při lehu na břicho)

Kurzy:

•   Půlroční příspěvky nejsou rozpočítány na jednotlivé tréninky. Je to platba za členství v oddílu a zajištění tréninkového prostoru a trenéra.

•   V kurzech je omezený počet skokanů na jednu trampolínu, pro plynulý průběh tréninku

•   Ke každé skupine je přiřazen trenér nebo asistent, který trénink vede

•   Při přípravě a úklidu nářadí musí být přítomen vždy trenér

•   Tréninková jednotka trvá 90 minut

  Prosby a doporučení:

•   Prosíme, aby se do tělocvičny nenosily potraviny a pití jen v dobře uzavíratelné láhvi.

•   Je dobré být v tělocvičně o 10 minut dříve než je začátek tréninku, aby se stihla příprava trampolíny a mohlo se včas začít.

•   Rodiče dětí prosíme, aby nezasahovali do tréninků (možné pouze u skupin 2-4 let)

•   Doporučujeme, aby se každý nový skokan informoval u svého trenéra ohledně sokolské průkazky, která obsahuje i základní zdravotní pojištění. Dále doporučujeme mít vlastní úrazové připojištění (občasné zranění ke sportu patří).

•   Nové zájemce, kteří se přijdou informovat ohledně trampolíny přímo do tělocvičny, prosíme, aby tak učinili buďto před nebo až po tréninku. V průběhu se trenér musí věnovat své skupině a není příjemné, když se trénink narušuje.

Pojištění

Členové našeho oddílu, tedy ti, kteří vyplnili papírovou Sokolskou přihlášku, a mají členskou legitimaci s platnou známkou, jsou ze zákona pojištěni na úraz při tréninku. Pojistné plnění je ale pouze 50 Kč za den léčení.

Proto vám doporučujeme se ještě připojistit. Trampolína je poměrně nebezpečný sport, i když děláme maximum pro zajištění bezpečnosti. V této záležitosti můžete kontaktovat paní Zuzanu Kordačovou, která má zkušenosti s pojišťováním sportovců:

Pojištění rizik pro aktivní sportovce

- pojistit aktivního sportovce za slušnou cenu a bez výluk není jednoduchá záležitost, kolikrát až po úrazu zjistíte, kolik výluk ve Vaší aktuální smlouvě je..

- řešení za velmi příznivé ceny nabízí Kooperativa v univerzálním produktu PERSPEKTIVA (plnění i za rizikové volnočasové aktivity, u registrovaných sportovců za úrazy na trénincích i při závodech, dětská rizika za nižší ceny až do 26let..). Ráda Vám podám podrobnější informace a připravím kalkulace, případně pomůžu s čímkoliv jiným v oblasti pojištění a financí.

Tento kontakt je spojen s pojištěním, nekontaktujte ohledně kurzů skákání na trampolíně !

Zuzana Kordačová

603 945 569

kordacova.z@kapitol.cz  

 

Trampolíny Praha, oddíl T.J. Sokol Kampa Design: Pavel Beneš | Programátor: Marek Demčák